Vuosikertomus

 Kuva: Riku Suonio

Teatteritoiminta 2016

Laukaan Teatteri ry:n näytelmävalinta oli vuonna 2016 Katja Krohnin Iso Paha Susi. Sovituksen ja ohjauksen näytelmään teki Jani Ahonen. Näytelmä oli koko perheen satunäytelmä, jota esitettiin yhdeksän kertaan. Esityspaikka oli Laukaan Nuorisotalo. Katsojia saimme 404. Harjoitukset alkoivat lokakuussa 2015. Esityskausi oli 4.3.–3.4.2016.

Syksyllä 2016 olimme taustayhteisönä myös Kodittomat-produktiossa. Ohjaajana toimi Aila Lavaste ja tuottajana Päivi Hammaren-Jokela. Esitys perustui VTT Riitta Granfeltin väitöskirjaansa tekemiin haastatteluihin. Ensi-ilta oli 17.10.2016 Asunnottomien yö – tapahtumassa Jyväskylän huoneteatte-rilla. Yleisöesitysten lisäksi oli tilausnäytöksiä asuntoloissa, eri toimijoiden tapahtumissa ja Laukaan avovankilassa.

Elokuussa 2016 aloitimme myös harjoittelemaan Sinikka ja Tiina Nopolan näytelmää Risto Räppääjä ja Nuudelipää. Ohjaajana toimi Hanna Järvinen. Projektiin liittyen pidettiin myös kaikille avoin Risto Räppääjän Räppikoulu yhteistyössä Laukaan kunnan vapaa-aikatoimen kanssa.

Tällä hetkellä teatterissa on 60 varsinaista jäsentä ja 7 kunniajäsentä.

Hallinto

Vuonna 2016 (1.1.–9.10.) hallituksen kokoonpano oli seuraava: Puheenjohtaja Hanna Alvoittu, va-rapuheenjohtaja Taina Liukkonen ja sihteeri Hanna Järvinen. Muut jäsenet: Johanna Nousiainen, Sirpa Vesalainen ja varajäsenet: Laura Jouhtimäki, Kristiina Sakala ja Eila Puttonen.
Syyskokouksen (9.10.2016) jälkeen hallitus muodostui seuraavasti: Puheenjohtaja Hanna Alvoittu, varapuheenjohtaja Taina Liukkonen ja sihteeri Hanna Järvinen. Muut jäsenet: Johanna Nousiainen ja Laura Jouhtimäki. Varajäsenet: Sirpa Vesalainen, Kristiina Sakala ja Liisa Majakallas.

Laukaan Teatteri ry:ssä pidettiin sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Teatterin hallitus kokoon-tui vuodenaikana seitsemän kertaa.

Talous

Laukaan Teatteri ry:n tulot tulivat pääosin lipunmyynnistä ja avustuksista. Tämän vuoden tarkempi selvitys on nähtävissä vuoden 2016 tili- ja tasekirjassa, jotka hyväksytään vuositilinpäätöksen yhtey-dessä ja käsitellään yhdistyksen kevätkokouksessa.

Tiedottaminen

Teatterilla on omat Facebook-sivut ja kotisivut, joilla tiedotetaan teatterin toiminnasta. Teatteritoi-minnasta tiedotetaan myös sähköpostitse. Jäsenille on myös lähetetty postitse kaksi jäsenkirjettä.

Virkistys/koulutus

Syksyllä 2016 jäsenistölle suunniteltu teatterimatka Mikkelin Teatteriin peruuntui vähäisen osallistu-jamäärän vuoksi.

Yhteistyö

Laukaan Teatteri kuuluu Keski-Suomen harrastajateatteriyhdistys ry:hyn (Kehy) ja edustajanamme oli Johanna Nousiainen. Olemme myös jäsenenä Suomen Harrastajateatteriliitossa. Laukaan kunta tarjoaa ilmaiseksi harjoitus- ja esiintymistilat. Harjoituspaikkoinamme ovat olleet Viertola, Nuoriso-talo ja Sydän-Laukaan koulu. Kuusan Kanavateatterin kanssa on yhteiset mainoskaapit. Avustuksia saimme Laukaan Säästöpankin kulttuurisäätiöltä ja Laukaan kunnalta.

 

Kiitos että olet mukana toiminnassa  -  Onneksi on teatteri!

 

Share:  Add to Facebook Tweet This Add to Delicious Submit to Digg Stumble This

Julkaistu  19.03.2017