Lipunvarausjärjestelmän tietosuojaseloste

Laukaan Teatteri ry, lipunvarausjärjestelmän rekisteri- ja tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä
Laukaan Teatteri ry
Neuvojankuja 4 41340 LAUKAA 

Y-tunnus:1092847-8
Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa
Sirpa Vesalainen
laukaanteatteri@gmail.com

Rekisterin nimi
Lipunvarausjärjestelmä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:
– Ennakkoon tehdyn lipunvarauksen tarkastaminen lipunmyynnissä
– Peruuntuneista esityksistä ilmoittaminen lipun varanneille
– Esitysten kokonaiskatsojamäärien laskenta

Rekisterin tietosisältö
Näytelmän nimi ja esitysajat sekä lippujen varausajankohta, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja varattujen lippujen lukumäärä.

Rekisterin tietolähde
Tietoja kerätään lippuja ennakkoon varaavilta henkilöiltä. Laukaan Teatteri tallentaa tiedot lipunvarausjärjestelmäänsä josta tiedot viedään lipunmyyntijärjestelmään.

Tiedot tuodaan rekisteriin verkkolomakkeiden, puhelimitse tai sähköpostitse tulleiden lippuvarausten kautta.

Tietojen luovuttaminen
Laukaan Teatteri ry ei luovuta tietoja eteenpäin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Laukaan Teatteri ry säilyttää tietoja Googlen ylläpitämissä palveluissa jonka johdosta henkilötietoja siirtyy EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Google on sitoutunut noudattamaan EU-komission mallisopimuslausekkeita taatessaan tarvittavan tietosuojan tason kun tietoa liikutellaan EU:n ulkopuolelle. Henkilötiedot on suojattu henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin käsittelyn periaatteet
Henkilötiedot säilytetään sähköisessä muodossa käyttäjätunnuksen ja salasanan vaativassa Google Drive -palvelussa. Pääsy lipunvarausrekisterin tietoihin kokonaisuudessaan on ainoastaan Laukaan Teatteri ry:n hallituksen jäsenillä.

Lipunmyyntitilanteessa henkilötietoja pääsevät rajoitetusti (puhelinnumero sekä varattujen lippujen määrä) katsomaan tietyt, ennalta sovitut lipunmyyntiä suorittavat henkilöt, jotka ovat henkilötietojen suhteen salassapitovelvollisia.

Tietojen arkistointi ja hävittäminen
Lipunvarausjärjestelmän sisältämiä henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12kk. Tiedot voidaan myös hävittää rekisteröidyn pyynnöstä aiemmin.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää nähtäville, mitä tietoja hänestä on arkistoituna. Tietoja voidaan korjata ja ne voidaan poistaa henkilön omasta pyynnöstä. Pyyntö esitetään kirjallisesti sähköpostilla rekisterin yhteyshenkilölle. Tietojen tarkastelu-, muutos- tai poistopyyntöjen kohdalla rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan.

Muutokset tietosuojaselosteeseen
Laukaan Teatteri ry voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua esimerkiksi tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan tarvittaessa rekisteröidyltä saatuun sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikä rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.
Tietosuojavaltuutetun toimisto: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

Share:  Add to Facebook Tweet This Add to Delicious Submit to Digg Stumble This

Julkaistu  26.01.2020